Thông tin văn bản số: 24/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 24/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam