Thông tin văn bản số: 4093/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4093/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI