Thông tin văn bản số: 4271/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4271/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải