Thông tin văn bản số: 55/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 55/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015