Thông tin văn bản số: 4327/QĐ- BGTVT
Số/ Ký hiệu 4327/QĐ- BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải