Thông tin văn bản số: 59/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 59/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới