Thông tin văn bản số: 1034/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1034/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/04/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2014