Thông tin văn bản số: 1414/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1414/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/05/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải được tổ chức các khoá huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên