Thông tin văn bản số: 1495/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1495/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/06/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức khóa huấn luyện Huấn luyện viên chính