Thông tin văn bản số: 1771/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1771/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trung tâm Huấn luyện thuyền viên được tổ chức các khoá huấn luyện thuyền viên