Thông tin văn bản số: 2826/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2826/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/07/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải