Thông tin văn bản số: 33/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 33/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải