Thông tin văn bản số: 29/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 29/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không