Thông tin văn bản số: 50/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 50/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT