Thông tin văn bản số: 63/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 63/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ cácThông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và ịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;