Thông tin văn bản số: 56/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 56/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 và Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011