Thông tin văn bản số: 60/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 60/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/11/2011 và Thông tư số 42/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013