Thông tin văn bản số: 01/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007