Thông tin văn bản số: 49/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 49/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014