Thông tin văn bản số: 70/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 70/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011