Thông tin văn bản số: 75/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 75/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. Bãi bỏ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải