Thông tin văn bản số: 84/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 84/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015