Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 24/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2015, thay thế Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.