Thông tin văn bản số: 151/2013/TT-BTC
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 151/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 29/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Thông tư số 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009 của Bộ Tài chính