Thông tin văn bản số: 07/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 07/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT