Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 24/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Thay thế Nghị định 21/2005/NĐ-CP của Chính phủ