Thông tin văn bản số: 68/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 68/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/08/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thay thế Nghị định 70/2007/NĐ-CP; Nghị định 50/2012/NĐ-CP