Thông tin văn bản số: 05/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 05/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/04/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Hồng Trường  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải