Thông tin văn bản số: 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Ngọc Đông  Thứ trưởng 
Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường sắt