Thông tin văn bản số: 03/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 03/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Hồng Trường  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2014