Thông tin văn bản số: 13/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 13/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường sắt