Thông tin văn bản số: 19/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa