Thông tin văn bản số: 16/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 16/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường sắt