Thông tin văn bản số: 416/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 416/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa