Thông tin văn bản số: 4507/BGTVT-TTCNTT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 4507/BGTVT-TTCNTT
Ngày ban hành 09/05/2022
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Chuyên ngành