Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Sơn và vécni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý an toàn hàng không dân dụng
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quy trình bảo trì công trình xây dựng tuyến CÁT LINH - HÀ ĐÔNG
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Mặt đường bê tông nhựa nóng– Thi công và nghiệm thu, mã số TC2007”
Mời tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc - Phương pháp xác định hoặc kiểm tra cấp nhựa"
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Hệ sơn bảo vệ và phương pháp thử nghiệm tính năng kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho các công trình ngoài khơi và công trình liên quan”
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải
Mời tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Lan can phòng hộ bánh xoay – Yêu cầu kỹ thuật và thi công”
Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ