Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời góp ý dự thảo văn bản và kế hoạch chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành GTVT
Mời tham gia ý kiến phê duyệt đề cương chi tiết Thông tư xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Văn bản hướng dẫn hướng dẫn thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN, QCVN liên quan đến phương tiện cơ giới đường bộ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng biển
Mời góp ý dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành QCVN về cảng cạn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2020 – 2030
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý đối với hồ sơ trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải)
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
Mời góp ý ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 30/9/2020
Mời tham gia ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới