Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo”
Mời tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ
Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Mời góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường sắt, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải.
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải
Mời góp ý dự thảo văn bản và kế hoạch chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 2
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)