Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Cảng vụ hàng không
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (lần 3)
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế
Mời góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải