Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10).
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời góp ý kiến Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử”
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 6: Đê chắn sóng”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng” (lần 2)
Mời thực hiện đánh giá sự phù hợp các thiết bị thiết bị phục vụ đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe lần 2
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn - Thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ” và “Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát”
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN vành xe mô tô và xe gắn máy
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ hấp thụ nước của cốt liệu thô cho bê tông asphalt”