Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy đinh về thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải” thay thế Thông tư 40/2011/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/11/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo góp ý dự thảo Thông tư Quy đinh về thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải” thay thế Thông tư 40/2011/TT-BGTVT

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: nghiahv@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.