Mời góp ý Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà - Cụm phà Vàm Cống

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà - Cụm phà Vàm Cống

Để sớm hoàn thiện và ban hành Định mức, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: linhmb@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.