Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được Tờ trình của Cục Hàng hải Việt Nam về việc trình Dự thảo Thông tư hay thế Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, qua Vụ Pháp chế bằng văn bản và thư điện tử tuyetnt@mt.gov.vn trước ngày 11/10/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm
file20191003101634_1656.pdf