Mời góp ý Dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/02/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch 

Để sớm hoàn thiện và Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch.

Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Dự thảo Phụ lục Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch;

Phụ lục Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch  

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: hungtt@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.