Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án "Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2019, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Dự thảo Đề án "Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch".

Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản về Dự thảo Đề án nói trên gửi về Bộ GTVT và gửi file mềm vào email: trinhnh@mt.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Toàn văn Dự thảo Đề án xem Tại đây!