Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/11/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/12/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 10613/BGTVT-KHCN ngày 7/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đề nghị góp ý kiến Dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”. 

Theo đó, Bộ GTVT xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia Dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)” do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì xây dựng.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình công bố Dự thảo TCVN nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu Dự thảo và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học Công nghệ) trước ngày 30/11/2019 (đồng thời gửi qua mail dungna@mt.gov.vn, chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Dũng – chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ, số ĐT 0912.076.775).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia!