Mời góp ý Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/12/2014, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/12/2014

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng dự thảoĐề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Để sớm hoàn thiện và ban hành, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải); Email: vuvantai@mt.gov.vn trước này 10/12/2014 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.