Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/01/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/02/2015

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong đó có cập nhật, bổ sung một số quy định phù hợp với quy định mới tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Để sớm hoàn thiện và ban hành, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học - Công nghệ, số fax 04 38222433) 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: khcn@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.
 

File đính kèm
file20150120114609_dt559.zip