Mời góp ý kiến Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/08/2015

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở kế thừa các quy định phù hợp của Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới. Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến từ các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Giao thông vận tải, 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua hộp thư hieunv@mt.gov.vn  trước ngày 15/8/2015 để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn!