Mời góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/08/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2015

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 11295/BGTVT-ATGT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015 (Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/4/2015), Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng “dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định) để thay thế cho Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi chung là các Nghị định sẽ được thay thế).

 

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của các Nghị định sẽ được thay thế; đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của các văn bản (mới) hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt và yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ đúng tiến độ, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định. Trong đó, chú trọng tập trung vào những nội dung sau đây:

 

1. Những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định (so với Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2014/NĐ-CP) và các nội dung khác còn bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

 

2. Mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện hành vi vi phạm là nguyên nhân hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông (tại Chương II, Chương III Dự thảo Nghị định).

 

3. Việc bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi: dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe (tại điểm k khoản 3 Điều 5 Dự thảo Nghị định); chở người nằm, ngồi trên xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy (tại điểm i, điểm l khoản 1 Điều 5 Dự thảo Nghị định); điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác (tại điểm h khoản 3 Điều 5 Dự thảo Nghị định).

 

4. Việc bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ về hành vi: không có biện pháp khắc phục các hư hỏng của công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông; không có quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ theo quy định hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ đã được phê duyệt (tại điểm a, điểm d khoản 3 Điều 15 Dự thảo Nghị định); không bố trí, lắp đặt đủ biển báo hiệu, vạch kẻ đường theo quy định tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt (tại khoản 2 Điều 39 Dự thảo Nghị định).

 

5. Việc bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức thực hiện thu phí đường bộ để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực thu phí (tại khoản 6, khoản 7 Điều 15 Dự thảo Nghị định).

 

6. Việc quy định xử phạt đối với chủ phương tiện (xe ôtô) khi có phương tiện được sử dụng để thực hiện một trong các hành vi vi phạm: chở quá số người quy định, chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn cho phép; không mua hoặc nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định (tại Điều 30 Dự thảo Nghị định); quy định thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện, đặc biệt là việc quy định rõ đối tượng chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định của Nghị định (tại khoản Điều 75 Dự thảo Nghị định).

 

7. Việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với: Cảnh sát giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông đường sắt, các lực lượng Cảnh sát khác (không phải là Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt), Thanh tra giao thông vận tải chuyên ngành, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa (tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 69 Dự thảo Nghị định).

 

8. Việc quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt của các chức danh; đặc biệt là việc bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho công chức, viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa đang thi hành công vụ, nhiệm vụ (tại Điều 74 Dự thảo Nghị định).

 

9. Việc quy định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động theo khung thời gian và cách xác định thời hạn cụ thể đối với từng hành vi vi phạm; thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp); quy định về cách xác định thời điểm tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ trong trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ của người vi phạm (tại Điều 76 Dự thảo Nghị định).

 

10. Việc quy định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm (tại Điều 77 Dự thảo Nghị định).

 

Ý kiến tham gia góp ý của Quý cơ quan bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 15 tháng 9 năm 2015 (hoặc gửi trước qua Email: vanthu.atgt@mt.gov.vn).

 

Chi tiết Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Chính phủ xem tại đây.