Mời góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/01/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/02/2016

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa (gửi kèm file).

 

Để văn bản ban hành có tính khả thi cao, Bộ Giao thông vận tải mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị định. Ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về: Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 80, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20 tháng 02 năm 2016.

 

Email: thonv@mt.gov.vn
Điện thoại: 04.39420189

 

Xin trân trọng cám ơn!